ESKULAP BABYESKULAP SPA

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

W ramach prowadzonej w NZOZ PL "ESKULAP" profilaktyki pacjenci mogą skorzystać z bezpłatnych badań w kierunku wybranych chorób, finansowanych przez NFZ.

 

Program profilaktyki gruźlicy

Program adresowany jest do osób powyżej 18 roku życia, które:
nie miały w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, a w szczególności:

  • miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą;
  • mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (osoby niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym i narkomanią). Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pielęgniarkami środowiskowo-rodzinnymi, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00 (gabinet 120 )

 

Program profilaktyki chorób układu krążenia
Program adresowany jest w szczególności do osób obciążonych czynnikami ryzyka chorób układu krążenia, które:

  • są w wieku 35, 40, 45, 50 lub 55 lat (w 2013 r. są to osoby urodzone w latach 1978,1973,1968,1963 i 1958);
  • u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia;
  • w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystały z badań w ramach programu.

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o zarejestrowanie się na wizytę do lekarza rodzinnego.

 

 

NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA ESKULAP Sp. z o. o., 98-200 SIERADZ, ul. KS. J. POPIEŁUSZKI 2

created by niceday