ESKULAP BABYESKULAP SPA

NFZ

Przychodnia otwarta:
Pn - pt: 7.00 - 20.00


Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:
SPZOZ im. kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Armii Krajowej 7; tel. +48 43 8278251


Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Pacjenta

Od 1 stycznia 2013 roku w przychodniach i szpitalach w całej Polsce można potwierdzić swoje prawo do bezpłatnego leczenia, na podstawie numeru PESEL.

Wystarczy podać w rejestracji PESEL i okazać dowód tożsamości lub legitymację szkolną, aby skorzystać z bezpłatnego leczenia i refundowanych leków.

Jeżeli w rejestracji otrzymamy informację, że NFZ nie potwierdza prawa do świadczeń, nie oznacza to, że nie możemy skorzystać z zaplanowanej wizyty czy leczenia!

Jeśli pacjent jest pewien, że ma prawo do bezpłatnego leczenia, może je potwierdzić za pomocą dokumentów, które okazywał do tej pory lub złożyć oświadczenie. W takiej sytuacji należy sprawdzić informację o naszych (i zgłoszonych przez nas osób, np. dziecka, małżonka, wnuka) uprawnieniach do bezpłatnego leczenia u swojego pracodawcy, w ZUS-ie, urzędzie pracy.

Kontakt dla pacjentów: pod numerem tel. 42 275 49 41, 42 275 41 41 pracownicy NFZ poinformują, jak i gdzie sprawdzić swój status ubezpieczenia oraz odpowiedzą na pytania związane z systemem EWUŚ.

Więcej informacji na temat systemu EWUŚ na www.nfz-lodz.pl


PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (PRZYJĘCIA)
INTERNIŚCIlek. med. Dorota Katarelos
lek. med. Elżbieta Jurek-Wardęga
lek. med. Włodzimierz Lis
lek. med. Wiesława Szlubowska
lek. med. Dorota Ogłoza
lek. med. Anna Chudzik
lek. med. Barbara Lis
lek. med. Aneta Oleksy
lek. Tobiasz Kubicki
PEDIATRZYlek. med. Wiesława Ciach
lek. med. Iwona Jóźwiak-Klatka
lek. med. Urszula Nawrocka
lek. med. Anna Chudzik
lek. med. Krzysztof Pietrych
lek. med. Katarzyna Nogala-Kowalska


PORADNIE SPECJALISTYCZNE (PRZYJĘCIA)
ALERGOLOGIAlek. med. Jolanta Pilarczyk
dr n. med. Emil Florkiewicz
ALERGOLOGIA DLA DZIECIlek. med. Emil Florkiewicz
CHIRURGIA OGÓLNAdr n.med. Dariusz Starnicki
lek. med. Ireneusz Dawidowski
lek. med. Marek Żak
lek. med. Paweł Pyziak
lek. med. Marek Przybyszewski
lek. med. Andrzej Krawczyk
dr n. med. Michał Chwałkiewicz
lek. Łubowska-Pająk Ewa
CHIRURGIA NACZYNIOWAdr n. med. Mariusz Masłowski
CHIRURGIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNAlek. med. Piotr Kowalski
lek. med. Anna Nowacka-Forczmańska
lek. med. Joanna Lasota
lek. Olejnik Włodzimierz
DERMATOLOGIAlek. med. Jacek Schramm
lek. med. Janusz Iwo
DIABETOLOGICZNAlek. med. Aneta Oleksy
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZAdr n. med. Marcin Kozanecki
LARYNGOLOGICZNAlek. med. Grażyna Włodarczyk-Szturma
dr n. med. Andrzej Gąsior
NEUROLOGICZNAlek. med. Agnieszka Łuczak-Piątek
lek. Kapica Magdalena
OKULISTYCZNAlek. med. Katarzyna Ornafel-Sagan
lek. Karczewski Tomasz
lek. Wójcik Łukasz
ORTOPEDYCZNA
dr n. med Plebański Rafał
PULMONOLOGICZNAdr n. med. Ewa Zalc-Budziszewska
lek. med. Dariusz Kumosiński
REHABILITACYJNAlek. med. Aldona Rykała-Kowalska
lek. med. Iwona Jóźwiak-Klatka
lek. med. Beata Miłosz
lek. med. Andrzej Szotarski
UROLOGICZNAlek. med. Maciej Krata
lek. med. Jerzy Niemirowicz


Rehabilitacja

Gabinet szczepień/zabiegowy

Programy profilaktyczne

Transport medyczny

 

NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA ESKULAP Sp. z o. o., 98-200 SIERADZ, ul. KS. J. POPIEŁUSZKI 2

created by niceday